Home » Lezing Kosmosofie Atman Buddhi Concentration

Lezing Kosmosofie Atman Buddhi Concentration

Kosmosofie en Atman Buddhi Concentration

Cor van Keulen over kosmosofie: Almaar bewuster leven in het hier en nu is niet zomaar leven in het nu, maar het nu zien als eeuwig. Het eeuwige nu. Dus je houdt “nu” ook rekening met de toekomst. En af en toe mogen we naar het verleden kijken om een emotie te onderzoeken. Dit is nodig om emoties te begrijpen om ze uiteindelijk, als je het kunt, deze emotie te erkennen ipv te ontkennen. Ontkennen is normaal. We doen gewoon alsof er niks aan de hand is, er is niets gebeurd, alles gaat zo zijn gangetje: "hoe gaat het met je?.... ooh goed, dank je" en dat was het dan, of men stopt er een pil in. Maar, hoe gaat het werkelijk met ... vult u maar in. Ergens bewust bij stil staan, zelfreflectie toepassen. Dus jezelf onderzoeken om het goede te behouden, dat doet op den duur blokkades verdwijnen. Echter we dienen onszelf beter begrijpen en te accepteren. Werkelijk begrijpen! De mens wordt immer bewuster. Bewuster van zichzelf. Deze evolutie is van alle tijden. Deze evolutie doet een normaal mens evolueren tot in het bewuste meesterschap. Tegenwoordig noemt men dit het Christusbewustzijn en aards Boeddhaschap.

Opgestegen Meesters en Engelen leven aan gene zijde, voordat zij daar aankwamen, woonden zij hier op aarde en werden zij bewust van zichzelf. Dat dit meer dan 25.000 tot soms wel 150.000 jaar duurt mag duidelijk zijn. De bewustwordende mens wordt bewust van zijn psyche, het ego; de persoonlijke wil, het lager zelf, het denken, alle emotie's en het persoonlijke voelen. Deze bewustwording gaat over in het leren kennen en integreren van het hoger zelf! Men denkt dan helder. Dit bewustzijnsverruimende proces geïnspireerd door deze Meesters en Engelen uit het Universum, ook wel het Al genoemd, heeft het Al "Kosmosofie" genoemd. Kosmosofie is een beweging. Geen stroming en geen religie, doch iedere stroming en religie past wel binnen de kosmosofie. Het Al helpt mensen zuiver te denken en helder te voelen. O.a. door de Atman Buddhi Concentration Lichtinstrumenten.

(Gechanneld): Om de mensheid, die al aanvoelt dat het goed is om zuiver te denken en helder te voelen, de gelegenheid te geven om sneller te kunnen opgaan in de vredevolle staat van zijn die bij dit Boeddisch weten hoort, zijn er door ons geïnitieerde lichtinstrumenten verkrijgbaar.
Onze Atman-Buddhi Lichtinstrumenten passen dan ook feilloos binnen de spirituele evolutie.

De naam ‘Atman’ is afkomstig uit het Sanskriet en betekent zoveel als ‘het Licht, de Oorsprong, het Ware Zelf’. ‘Buddhi’ is de kracht die het begrip en het bewustzijn van de mens hier aansluiting bij laat vinden, waardoor deze ontwaakt. Vanuit deze lichtkracht zijn de Atman-Buddhi-Concentration producten geënergetiseerd en geïnitieerd waardoor ze een continu contact met de Lichtwereld onderhouden.

De uiterlijke wereld nadert de nieuwe tijd. Wat nu kan hoeft niet te wachten op een tijd die komen gaat. Sommige mensen zijn nu al toe aan een groot en meesterlijk bevattingsvermogen, dat zijn weg vervolgt via het meesterschap naar waarachtig boeddhaschap. Zuiver Boedisch weten staat bij nadere beschouwing boven het gewone aardse meesterschap, zoals Atmisch licht weer verheven is boven Buddisch zijn.Om dit te begrijpen behoort men allereerst aards meester te worden. Om dit te kunnen realiseren werden vele boeken geschreven waarvan een zielsverheffende serie van zeven delen rond 2012 exoterisch bekend werd. Deze serie brengt de begripsvolle mens tot het waar begrip, dat elke nieuwe boeddha tot het inzicht brengt dat ware verlichting pas plaatsvindt als het denken is opgelost in het volmaakt begrijpen van de stem der stilte.

Op zondag 17 maart geeft Cor van Keulen, eigenaar van het Atman Buddhi Concentration centrum een lezing over Kosmosofie en Atman Buddhi Concentration op seminar The Missing Link II 2019. Nieuwsgierig naar zijn verhaal? Schrijf je in om op het seminar ( lokatie: de Seterse Hoeve in Oosterhout nb, erbij te zijn, via de onderstaande link.