Boek Hansananda (Kosmosofie) - deel 5: AUM, het Christusbewustzijn bezien door het oog van de naald

€ 27,00

Boeken van uitgeverij Aqua Librium

Uitgeverij Aqua Librium werkt bewust mee om hogere wijsheden, geïnspireerd vanuit het Licht, door te geven in een vorm die tastbaar is voor de in wijsheid geïnteresseerde mens.

 

Aan de hand van een reeks boeken beschrijft Hansananda de weg die de mens loopt naar het ZIJN. Door weerstand worden we aangemoedigd om onze weerstanden op te ruimen. 

Een ruimere visie kan nooit kwaad en groeiende acceptatie wordt gestimuleerd. Hij brengt de weg van innerlijke ontwikkeling en uitdiepen van liefde-wijsheid meesterlijk onder woorden. Elk woord zet aan om tot begrip te komen en de stilte te leren kennen. In de stilte huist de echte waarheid die we lange tijd in het denken geloven, hopen en menen te vinden. Denken en weten zijn verschillend. Innerlijk weten zet nooit aan tot oordelen terwijl het denken lange tijd denkt dat oordelen rechtvaardig zijn.

De nieuwe spirituele ontwikkelingen op aarde rechtvaardigen de uitgave van deze boekenreeks geschreven in samenwerking met de spirituele wereld.

De boekenreeks bestaat nu uit 6 delen. Bouwend op het gegeven dat de waarheid dynamisch is, en het pad van de mens een leerschool is wordt de boekenreeks steeds aangevuld met nieuwe delen. Hansananda reikt zo spirituele inzichten aan voor de in wijsheid geïnteresseerde mens, die zich mag verblijden in groeiend begrip.